Home

 

Enkele sfeerbeelden van de laatste fietssneukeltocht:

 

Brug over E40 in Westrem blijft niet alleen dicht:

 

Ze wordt gesloopt!!!!

 

Moeten wij dit zomaar laten gebeuren of terug actie voeren zoals in 2010 toen Infrabel het spoorwegbrugje aan de Hofkouter wou afbreken!!!

 

WestremLeeft! met petitie om spoorbrug te redden

 

 

 

De voor het autoverkeer afgesloten brug van Volkershouw in Westrem blijft dicht en wordt zelfs afgebroken. (FOTO:JVW)

WETTEREN / OOSTERZELE - De brug Volkershouw over de E40 in Westrem blijft niet alleen dicht, maar wordt ook afgebroken. Dat zegt Vlaams minister van Openbare Weken Ben Weyts (N-VA). Het is bovendien twijfelachtig of er een voetgangersbrug in de plaats komt.

 

Zowel in Wetteren als in Oosterzele hoort men dat nieuws niet graag. De brug is een verbinding tussen de Oosterzeelse wijk Anker en Westrem. De brug voorkomt dat het verkeer moet omrijden langs de drukke N42 of langs Bavegem. De afgelopen zes jaar was de brug enkel toegankelijk voor (brom)fietsers en voetgangers. Ook zij zullen het binnen afzienbare tijd zonder brug moeten stellen.

 

Fractieleider Filip Michiels van oppositiepartij Open VLD Plus in Oosterzele vroeg aan Vlaams parlementslid Mathias De Clercq (Open VLD) om hierover een parlementaire vraag te stellen. Minister Weyts heeft een duidelijk antwoord gegeven.

 

Beslissing is definitief

 

De beslissing om de brug te sluiten voor het verkeer is definitief. “De beslissing werd gekoppeld aan het al dan niet toekennen van het autowegstatuut aan de N42. Op de intergemeentelijke begeleidingscommissie van 25 augustus 2017 werd beslist om aan de toekomstige N42 op twee keer twee rijstroken geen autowegstatuut toe te kennen. Dat heeft tot gevolg dat ook het trage landbouwverkeer geen nood heeft aan deze brug om de E40 te dwarsen.”

 

Nu er duidelijkheid is over het toekomstige statuut van de N42 en de gevolgen hiervan voor deze brug, kan naar de toekomst worden gekeken.

 

Brug in slechte staat

 

“Omdat ze zich in een slechte staat bevindt zal de brug worden afgebroken. Op zich kan er overwogen worden om hier een nieuwe voetgangers- en fietsbrug te leggen. Gezien echter de aanwezigheid van nabije alternatieven zoals de fietsbrug naast complex E40, de N462 en Oudenburg en omdat de weg Volkershouw niet op het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk is gelegen, rijst de vraag of een nieuwe brug hier noodzakelijk is en – indien dit zo zou blijken – hoe deze brug gefinancierd zou worden. Hierover zal nog verder overleg gevoerd worden door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) met de betrokken gemeentebesturen.”

 

De afgelopen weken hebben de meerderheidspartijen CD&V en N-VA in Oosterzele ook hun ongenoegen geuit over het definitieve sluiten van de brug. Maar uit het antwoord van de minister blijkt dat de gemeenten op de hoogte waren. “De betrokken gemeentebesturen waren steeds aanwezig op de vergaderingen omtrent de N42 en waren op de hoogte van de koppeling van het niet-autowegstatuut en het lot van de betrokken brug.” (Johan Van Bever)

 

 

 

Een ontevreden inwoner aan het woord:

 

Het gaat niet om kommer en kwel, het gaat niet over negativisme, neen het gaat om de rechten van de burgers van de Gemeente Wetteren meer bepaald die van het fusiedorpje Westrem. De Gemeente Wetteren waar er nog bepaalde individuen ons geregeld durven aanwrijven dat wij nog steeds de fusie niet hebben verwerkt ! Echt de schande voorbij om dit nog te durven zeggen.

Alles voor de steden en de centrums van de grote gemeentes... "Façade" en "prestige" projecten bij de vleet. Verandering, verbetering en vernieuwing is noodzakelijk maar niet ten koste van alles !

 

Voor de deelgemeentes, vaak plattelandsgebieden, daarvoor is de kassa steeds "leeg". Oh ...de centen zijn op, zal voor een latere datum zijn.

Dit soort situaties doen zich niet alleen voor in Wetteren. Idem dito tref je dit fenomeen ook aan in andere landen. De dorpen verwaarlozen ... MOETEN wij naar analogie daarmee dat ook kopiëren ... alstublieft zeg.

 

Wat de brug betreft: het is niet de "bevoegdheid" van de Gemeente klinkt het ... Neen is inderdaad zo, doch er echt achter staan doet ons Gemeentebestuur zeker niet, op een enkeling na, en dit is goed genoeg geweten; ver van hun bed show. We zijn al uitgemolken zou je gaan denken. Dit gedoe is nu al aan de gang van in 2008. Oorzaak van de sluiting "kapotgereden" brug ... en de verzekering dan ?...Wie steekt dat in zijn zak ?

 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) bepaalt zomaar dat een bestaande brug moet verdwijnen. Een brug die daar al eeuw en dag ligt en sinds 2008 de toegang van bewoners afsnijdt van de aanpalende gemeenten. Een brug die ervoor zorgt dat heel wat verkeershinder kan reduceren op de N42 en de N9. Welke redenering men er op nahoudt voor veilig verkeer en de bestaande wegen die de hoofdwegen meer ontsluiten ... niet te vatten, echt niet te vatten. Men wil ontsluiting enerzijds op de grote drukke wegen en anderzijds blokkeert men dit door bestaande infrastructuur af te breken. Wie kan daar nu nog een staart aan krijgen .

Op de koop toe geen enkele inspraak, totaal niets. De deskundigen van het AWV, mensen achter hun bureautje en die niet inschatten wat dit te betekenen heeft voor de bewoners van Westrem en de aanpalende dorpen, snijden onze de pas af en zetten ons voor blok.

 

Het is een feit dat er een 5-tal bruggen over de E40 te smal zijn en hierdoor de pechstrook niet doorloopt. Maar dit hoeft toch niet te beteken dat daarom de burgers daar het slachtoffer van moeten zijn. Dit gaat hier niet over een "miskleun" ... maar om een noodzakelijkheid voor ons. Die brug is van levensbelang voor ons, een uitvalsweg, wat als zich eens iets ernstig voordoet ?..alles potdicht zoals het hier regelmatig gebeurt rond het af/opritten complex van de E40 ?...

Waarom heeft men dan nog een nieuwe reling op die bewuste brug geplaatst ?... kosten op het sterfhuis ?...

 

Tot op heden kan er nog over de brug gefietst worden, weliswaar door een half bos. De "fietsfanaten" met hun flashy kostuum aan, ja die passeren hier nu niet meer en blijven nu weg De brug staat helemaal overgroeid en daar passeert "de stadsstofzuiger of de snoeimachine niet hoor. Geen sprake van een deftig fietspad.

 

En als er nu nog zijn die er van uit gaan om in een rustige straat te willen wonen zonder autoverkeer dan zijn dit in mijn ogen alleen maar kleinzielige "ik" mensen die de zon niet kunnen zien schijnen in andermans ogen. Mensen die tegen alles gekant zijn. Mijn deur schoon deur.

 

Ons dorpje in een "groene parel" die men totaal naar de verdoemenis aan het helpen is.

Veel poeha en heisa over goede fietspaden, extra ingekleurde fietsstroken (waar ik persoonlijk niets op tegen heb en die wel noodzakelijk zijn) .. om nog maar te zwijgen over de mond vol van de aanleg van "fiets-autostrades" . Openingen met lintjes rond de buik van trage wegen en groene fietsroutes, ouderen vervoer met de fiets, etc ... niet bestaande bij ons … geen vélopad ... Het komt, het komt, het komt ...

Nog wel te verstaan dat door ons dorp dagelijks een verkeer raast van jewelste, richting station Wetteren, naar de scholen, naar de industrieparken en naar de E40 toe.

Belangrijkst zijn de sierlijke bloembakken aan de afsluiting rond het kerkhof … een troostprijs.

Aan het Gemeentebestuur van Wetteren … neem het initiatief en zet alles op alles om onze brug te redden alstublieft. (NDB)

 

 

Voor iedereen die met het welzijn van Westrem begaan is:

Reageren kan in de Facebook-groep "Ge zijt van Westrem als ge..."

 

 

Opgericht door een groepje vrienden, die samen met enkele sympathisanten, allerlei activiteiten proberen te organiseren voor jong en oud...

Facebook

© WestremLeeft! - Copyright 2015 by KB - alle rechten voorbehouden.